We like to take this 420 celebration as an opportunity to ask?

In 1961 cannabis was prohibited in Denmark by law.

We estimate that Denmark has spends hundreds of billions of DKK to enforce this law.
60 years have passed and we'd like to ask:

- What do the Danes get out of the enormous spend?
- How have 60 years of illegalization made Denmark a better place?

The many good reasons to legalize the plant are slowly but surely convincing politicians around the world. But not in Denmark yet.

We found one politician that is for legalization and that is Torsten Gejl.
Torsten Gejl is a member of the Danish parliament we have asked Torsten to write us a little post.

Torsten Gejl.
Jeg er sikker på, at cannabis på et tidspunkt bliver legaliseret i Danmark. Dels er der flere og flere danskere, der støtter en legalisering, dels er der nu fem partier i Folketinget, der støtter afkriminalisering eller legalisering og dels sker der en bølge af legaliseringer rundt omkring i verden.

Spørgsmålet er bare hvor lang tid, der går og hvad der kommer til at gøre udslaget? Jeg tror, det er danskerne selv, der bliver den afgørende faktor. Ifølge flere undersøgelser er der et pænt flertal i befolkningen for at legalisere cannabis. I en undersøgelse fra Norstat var 65% af befolkningen for en legalisering. Kun 25 % svarede direkte nej.

Normalt manifesterer et så stort flertal i befolkningen sig også i et flertal i Folketinget, men det er ikke sket endnu i Danmark. Især Venstre, DF, Konservative og socialdemokraterne er hårdnakket imod en afkriminalisering eller legalisering. Men jeg er sikker på at det vil ændre sig, måske endda før vi tror det.

Og det er os selv, der kommer til at afgøre det. Når vi når op på 70-80% af befolkningen, der støtter en legalisering og befolkningen samtidig begynder at signalere at legalisering faktisk er noget, der betyder noget i forhold til, hvor vi sætter vores kryds, så er det mit gæt, at Venstre bliver det parti, der får det politiske flertal til at tippe.

Der er flere Venstrefolk, der har været ude og støtte legalisering af cannabis og jeg tror at den friheddagsorden, der er i Venstre vil retfærdiggøre, at folk selv skal have lov til at vælge om de vil anvende cannabis eller ej.

Men spørgsmålet er ikke kun om cannabis skal være lovligt, men også om hvilken model til legalisering, vi skal anvende. Her mener jeg og Alternativet, at vi skal have en fuld legalisering, hvor staten overtager ansvaret for salget og uddelegerer det til private salgssteder som i for eksempel Amsterdam.

Vi mener dog, at staten selv skal sikre import fra cannabisproducerende lande, ligesom der selvfølgelig skal være cannabisproduktion i Danmark og ret til hjemmedyrkning.

Alternativet foreslår også en frit lejde ordning til dealere, som før i tiden har solgt cannabis ulovligt. Hvis man ikke er dømt for andet end salg, bør man kunne træde over på den rigtige side af loven og arbejde i cannabisproduktionen eller stå i legal cannabisshop. Dealerne kender jo varerne og vil kunne deklarere varerne og forklare om de forskellige produkters virkning og styrke.

En af fordelene ved at staten overtager kontrollen med salget er at noget af indtægten derfra kan bruges til at hjælpe for eksempel unge, som er kommet ud i et misbrug af cannabis eller til at forebygge, at det sker.

Andre fordele ved legalisering er, at vi ikke skal spilde så mange resurser på, at politiet patruljerer på Christiania og andre steder, samt at cannabis ikke bliver solgt sammen med andre og hårdere former for narkotika, der måske kan friste unge mennesker.

Jeg tror at en legalisering vil ske før vi tror det, som sagt fordi vi danskere bliver mere og mere trætte af et forbud, der betyder at cannabis salget er ude af kontrol. Man kan købe cannabis i hver eneste lille flække i Danmark og det vil et forbud aldrig komme til at lave om på.

Cannabis skal legaliseres og deklareres så vi ved, hvad vi køber og samfundet kan få gavn af de mange milliarder, der bliver omsat.

Af Torsten Gejl, politisk ordfører, Alternativet. 

Thank you Torsten.
We hope you are right and legalization will happen before we know it.

 

More good reasons to legalization:

Hemp is rich on protein and oil, it grows fast and you are able to use the whole plant from the trunk to the leaves and seeds. No waste whatsoever.

To grow cannabis it’s not necessary to use pesticides or weed remover, cannabis will simply outgrow the competition. Another point we would like to highlight is the cannabis footprint. If you believe water is a limited resource then you need to know.

Cotton production will use around 70% more water than cannabis to grow similar volume. Our conclusion is that the development of hemp and its usage is still way behind. Due to the laws made in the 60’s, cannabis has not received the attention, science, technologies, resources and development it deserves.

 A Stockholm Environment Institute report from 2005 reads as following:

"In terms of material substitution, hemp has a lower impact in terms of water, energy and the ecological footprint. However, the full potential of the technologies identified in this study has not yet been realised. 
The most promising technologies for transforming hemp into a usable product are still at the pilot stage and therefore it is currently not in the position 
to replace cotton and polyester. 

Read more at leafly.com

 

As Cannabis is a right nightmare to turn into a nice soft garment it has still not been possible for Alis to make all our products in Hemp…yet. 
But we do have a few “Legalise” T-Shirts in our tried and tested, pre-shrunk and soft 55/45 Hemp/ Cotton blend.

 Enjoy 420

Alis Store Christiania